PERSOONSGEGEVENS

Mind Your Food is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.

Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. De klant beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Mind Your Food.

Mind Your Food verbindt zich er toe om de gegevens van zijn klanten nooit aan derden door te geven.

COOKIES

Enkel indien u hiervoor toestemming geeft gebruikt deze Website “cookies”, kleine tekst bestanden die opgeslaan worden op uw computer. Dit laat ons toe uw computer te herkennen bij uw volgend bezoek.

Pin It on Pinterest